INSTRUKTORZY

prev next

Anna Romberg

Metoda Stanisławskiego i Strasberga, zadania aktorskie, improwizacja, praca z tekstem, świadomość i plastyka ciała, pantomima, teatr fizyczny, ruch sceniczny, sceny klasyczne i współczesne. 


Aktorka, reżyser, choreograf, założycielka i pedagog Akademii.


Występowała w spektaklach repertuarowych i gościnnie na scenach takich teatrów jak Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr na Woli w Warszawie.

Swój warsztat aktorski i pedagogiczny zdobywała przede wszystkich za granicą i pod okiem aktorów i reżyserów zagranicznych. Ukończyła kurs prowadzony przez Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen (tytuł instruktora Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała), kursy prowadzone przez Instytut Grotowskiego, Teatr Pieśń Kozła, Gardzienice, Instytut Aktorski w Turynie, Akademię Teatralną w Warszawie, absolwentów Petersburskiej Szkoły Teatralnej, wykładowców Szkoły Sztuki Aktorskiej i Reżyserii w Moskwie, wykładowców Lee Strasberg Film and Theater Institut w Nowym Yorku oraz wiele innych.

Od dziesięciu lat również sama uczy, przekazując swoje doświadczenie i pasję dalej, a także reżyseruje spektakle ze swoimi studentami i w ramach różnych projektów w Polsce i za granicą. Do tej pory wyreżyserowała niemal 30 spektakli i widowisk. W 2015 roku otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Maciej Zakrzewski

Trening fizyczny, podstawy akrobatyki, ćwiczenia partnerskie, praca z rytmem, zadania aktorskie, improwizacja


Aktor, animator, instruktor, fotograf, muzyk.


Prowadził warsztaty teatralne m. in. dla Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie i w Collegium Maius w Poznaniu.


Przez kilka lat pracował w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.


Uczestnik i współorganizator wielu projektów artystycznych i teatralnych, realizowanych w ramach linii promotorskiej Instytutu Grotowskiego.  Od 2007 roku zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy Regula Contra Regulam prowadzony przez Raula Iaizę we współpracy z Instytutem J.Grotowskiego.


Obecnie występuje w Teatrze Rosa i  w Teatrze Biuro Podróży.


Jan Romberg

Aktor, mim, reżyser, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pantomimy w Dreźnie i Międzynarodowego Festiwalu Teatru Fizycznego MIME>Berlin.


Prowadzi zajęcia z improwizacji i pantomimy.


Obecnie występuje w Mimebuhne Dresden i w międzynarodowym zespole Mind Movement Research. Ze swoimi spektaklami występuje na całym świecie. Ukończył wiele międzynarodowych projektów i szkół pantomimicznych. Uczył się między innymi u Giselle Schwenck, Gregga Goldstona, Gyongyi Biro, Radima Vizvary.


Magdalena Zabel

Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na wydziale lalkarskim.

Powiązana z Akademią Sztuk Scenicznych PAPA od 2009 roku, początkowo w charakterze studentki, później aktorki, a obecnie instruktorka zajęć.

Dodatkowo zdobywała wiedzę na warsztatach z osobami z całego świata ze świadomości ciała, pantomimy, śpiewu, tańca, metod aktorskich.

Obecnie związana z Teatrem Miejskim w Gliwicach, Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu oraz grupą teatralną Dziwaczki.


Jolanta Kosicka

Założycielka Mówki Sztuki, z wykształcenia logopeda, pedagog i muzyk.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (logopedia), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pedagogika), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu (klasa fagotu).

Chórzystka od dziecka, wokalistka od dawna: Erijef Massiv, GoodNight, Holygroove.

Uczestniczka wielu warsztatów wokalnych, m. in. Physiological Voice Training w/ Dr Hubert Noe z Magdą Sekułą – Lemberger, warsztaty SLS i Poznańskie Warsztaty Wokalne NVP – Flow Phonation z Sonią Lachowolską.


Sylwia Malina Marciniuk

Absolwentka Wiedzy o teatrze (UAM) oraz absolwentka Tańca w kulturze fizycznej (AWF), gdzie ukończyła specjalność terapeutyczną. Tańczy odkąd skończyła siedem lat, ucząc się w różnych ośrodkach i doszkalając na warsztatach. Była studentką Szkoły Tańca Współczesnego. Posiada certyfikat instruktorski, upoważniający do prowadzenia zajęć tanecznych, wydany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Tancerka kilku zespołów rewiowych, aktorka teatrów alternatywnych Stowarzyszenia Antrakt oraz Fundacji Asocjacja2006 i teatru dla dzieci. Pracowała między innymi dla Opery na Zamku w Szczecinie, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Warszawskiego Muzeum Tańca oraz przy zleceniach komercyjnych dla różnych agencji artystycznych i eventowych w całej Polsce.

Aniela Kokosza

Tancerka, performerka, dyplomowany pedagog tańca, stypendystka Instytutu Muzyki i Tańca,Alternatywnej Akademii Tańca 2015, fundacji Ciało/Umysł 2017; ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2008) oraz 2-letni kurs instruktorski o profilu taniec współczesny pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bydgoszczy (2006). Obecnie studiuje w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu.

Kształciła się, uczestniczyła w projektach i festiwalach tanecznych w Polsce, Czechach, Włoszech, Austrii i Niemczech (Folkwang Universität der Künste Essen).

Od 2008 roku pracuje jako twórczyni niezależna, działając na pograniczu tańca, sztuk performatywnych i nauk o ciele człowieka.